Zoznam článkov -> Geodézia

Najlepšia robotická totálna stanica Geomax Zoom95

    Výrobca geodetických prístrojov od firmy Geomax priniesla ,na konci roka 2021, novú robotickú stanicu Zoom95, ktorá nahradila predchodcu Zoom90. Tento nový model ma viacero zmien , ktoré reflektovali potreby zákazníkov a tím sa stáva ešte lepšou ako predchodca. Okrem vyššieho interného operačného systému sa zameral aj na viacero hardwarových vylepšení, či už 5" dotykový display je zväčši ako pôvodný 3,5".

    Interná pamäť sa zdvojnásobila na 2 GB. Väčšina zákazníkov používa na diaľkové ovládanie stanice kontrolnú jednotku ZeniusX, Zenius800, alebo svoj odolný tablet, prípadne telefónom pod operačným systémom Android, kde spravuje a ukladá svoje zákazky, potom pamäť ukladanie dát je omnoho vyššia ako vnútorná samotného prístroja. Zároveň nastupuje nový trend na správu dát a veľa zákazníkov s týmto prístrojom prechádza na cloudove riešenie X-PAD 365. Zoom95 dostal nové servomotory s technológiou Hybrid Drives, ktoré sú o mnoho rýchlejšie. Prístroj je plne robotizovaný , aj aktívne aj pasívne a využíva vylepšenú technológiu STReAM360. Zákazník si môže vybrať model s uhlovou presnosťou 1" ,2" , 3" a 5". Presnosť na meranie dĺžok sa oproti predchodcovi nezmenila 1 mm + 1.5 ppm pri meraní na hranol v štandardnom móde.