Zoznam článkov -> Meracie prístroje pre stavebníctvo

Prístroje na riadenie zemných strojov

Laserové prijímače (detektory), ktoré sú určené na riadenie zemných prác sa montujú na ťažké stavebné zariadenia, ako sú rýpadlá, bagre, buldozéry a pod. Toto zariadenie informuje operátora stroja či pracuje v správnej rovine a nie je pod alebo nad ňou. Vďaka tomu pri výkope, alebo úprave terénu vie, či potrebuje odstrániť viac zeminy alebo výkop zeminou viac zarovnať. Správnu úroveň určuje operátorovi rotačný laser namontovaný na statíve v priestore staveniska mimo dráhy stroja. Samotný prijímač je namontovaný zvyčajne na ramene stroja

Výhodou práce s prijímačom je presnosť a precíznosť vykonávanej činnosti. Na druhej strane je dôležitým faktorom aj ušetrenie prevádzkových nákladov a eliminácia chýb, ktorých sa môže operátor bez používania tohto zariadenia dopustiť pri meraní.

Okrem rotačného laseru, tak potrebuje operátor mať zakúpený prijímač na riadenie zemných strojov (napr. prijímač GeoFennel FMR 706). Prijímač sa na rameno stavebného stroja upevňuje pomocou silných magnetov alebo upevňovacích klipov. Niektoré prístroje sú dodávané aj s magnetom aj s klipom, iné sú buď iba s magnetom (napr. GeoMax MR360 s magnetom) alebo iba s klipom (napr. GeoMax MR360 s úchytmi). Tento upevňovací systém je dostatočne pevný a odolný, takže sa prijímač umiestnený na radlici neposunie ani pri silných otrasoch a vibráciách. Okrem tohto základného prevedenia, čiže rotačný laser a prijímač laserového lúča je možné mať zostavu zloženú z rotačného lasera a zostavy prijímača laserového lúča a vnútornej zobrazovacej jednotky (zobrazovača), ktorý sa inštaluje v kabíne stroja (napr. sada GeoFennel FMR 700-M/C).


Základný princíp fungovania je ten, že prijímač upevnený na radlici pracuje na rovnakom princípe, ako klasický prijímač rotačného lasera. To znamená, že rotačný laser umiestený na stavenisku po nastavení vysiela lúč v potrebnej rovine. Prijímač na radlici a rotačný laser spolu komunikujú bezdrôtovo a informujú operátora stroja tak, že umožňujú vedenie ramena stroja prevádzkovať s maximálnou presnosťou. Prijímač operátorovi signalizuje, či je v rovine s rotačným laserom, nad alebo pod ním vysielanou rovinou lúča. Okrem dodržania výškovej hladiny (roviny) je možné prijímač využiť pri bagri aj na kontrolu sklonu lyžice bagra. Detektor sleduje sklonový pohyb lyžice bagra v pozdĺžnom smere dopredu a dozadu.

Keďže práce prebiehajú väčšinou v komplikovaných terénnych podmienkach sú laserové prijímače určené na riadenie zemných strojov väčšie, ako bežné prijímače. Prijímač tak má aj väčšie okienko na detekciu laserového lúča a jeho výška býva okolo 25 cm. Prijímač má 360° príjem laserového lúča. Prijímače majú väčšinou dve úrovne presnosti – hrubú (napr. +/- 5 mm až +/- 23 mm) a jemnú (napr. +/- 2 mm až +/- 10 mm.) Pracovný dosah prijímača je zvyčajne okolo 200 metrov

Upozornenie: prijímač na riadenie zemných strojov pracuje len s laserom s červeným lúčom. So zeleným tieto prístroje nepracujú! To je potrebné zvažovať už pri kúpe rotačného lasera, keď plánujete rozšíriť svoje prístrojové vybavenie v neskoršom období aj o zostavu na riadenie zemných strojov.

Konštrukcia prijímačov umiestnených na radlici má vysoký stupeň IPčiže odolnosti voči vode a prachu. Jeho IP sa pohybuje väčšinou okolo hodnoty 66 až 68, čo znamená, že prístroj je prakticky vodotesný a jeho robustná konštrukcia je vybavená vysoko-odolným protiprachovým plášťom. 

Ďalšou dôležitou informáciu je, že prijímač a zobrazovač v kabíne spolu dokážu fungovať prostredníctvom káblov, ktoré sú súčasťou zostavy, ako napr. sada GeoFennel FMR 700-M/C, alebo bez káblov ako napr. sada GeoFennel FMR 800-M/C, čiže bezdrôtovo.

Okrem samostatných prijímačov (napr. prijímač GeoMax MR360), alebo samostatných zobrazovačov (napr. zobrazovač GeoMax MD360), ktoré je možné k prijímačom dokúpiť aj neskôr sú tak k dispozícii aj zostavy s prijímačom aj zobrazovačom (napr. sady GeoFennel FMR 700-M/C alebo GeoMax MR360RE). Taktiež je možné na upevnenie prijímača zakúpiť aj magnetickú tyč.

Pre používateľa, ktorý ešte nemá ani jednu z uvedených súčastí zostavy je výhodné zakúpiť si kompletnú sadu rotačného lasera so statívom, prijímačom a zobrazovačom, napr.: