Zoznam článkov -> Meracie prístroje pre stavebníctvo

Kontrola presnosti rotačného lasera

Používateľ by si mal pred každým použitím skontrolovať presnosť prístroja alebo v prípade, ak má pocit, že merania prístroja sú nesprávne. Jednoduchý návod na kontrolu presnosti je nasledovný:

  1. Umiestnite prístroj na stôl, statív alebo podobnú plochu (platformu) približne 20 m od steny.
  2. Laser zapnite a nechajte ho dokončiť proces automatického vyrovnania.
  3. Na stenu nasmerujte lúč čelom prístroja (osou X).
  4. Na stene označte laserový lúč ako bod A. Nakreslite zvislú čiaru cez tento bod.
  5. Otočte postupne zariadenie o 90° postupne po všetkých stranách lasera a ostatné namerané body označte ako B, C a D na zvislej čiare.
  6. Zmerajte vzdialenosť „h“ medzi najvyšším a najnižším bodom (medzi bodmi A, B, C, D).

Ak h < 2 mm, presnosť je v poriadku, ak je odchýlka väčšia, je potrebné prístroj odniesť na nastavenie do autorizovaného servisu.