Zoznam článkov -> Novinky

Nový digitálny uhlomer od firmy Sola

Digitálny uhlomer WMD od firmy Sola spája funkciu nastaviteľného uholníka a pravítka do jedného elektronického merača uhlov. V protiklade k bežným uhlomerom, ktoré majú stupnicu a pohyblivý ukazovateľ pre zobrazenie uhlov, disponuje digitálny uhlomer LCD displejom, ktorý zobrazuje nameraný uhol v číselnej podobe.


Vyrába sa v dvoch veľkostiach

WMD 200 - 200 mm, dĺžka ramien (celková dĺžka ramien 400 mm)

WMD 500 - 500 mm, dĺžka ramien (celková dĺžka ramien 1000 mm)

Uhlomer s dĺžkou 500 mm je vzhľadom k svojej dlhej príložnej ploche zvlášť vhodný pre profesionálnych remeselníkov, napríklad pri zisťovaní uhlov stien a premostenie ubiehajúcich plôch v rohoch.

Digitálny uhlomer sa skladá z modulu a dvoch pohyblivých ramien. Pri meraní uhla sa základné rameno zafixuje, zatiaľ čo druhé rameno sa priloží k meranému objektu. Uhlové snímače zmerajú uhol, spracujú namerané údaje a zobrazia ich ako číselnú hodnotu na displeji.  • Rameno uhlomera môže byť využité aj ako vlásenkové pravítko pre kontrolu rovinnosti plochy meraného predmetu. K nemu sa priloží pravítko meracou hranou na kontrolovanú plochu. Či je rovná, alebo nie sa pozná pri protisvetle podľa svetelnej škáry, ktorú je možné pri nerovnostiach pozorovať.
  • Meracia hrana je vybavená aj zarážkou. Vďaka tomu je možné digitálny uhlomer WMD použiť aj ako príložný digitálny uholník. Základné rameno sa zafixuje k jednému okraju, zatiaľ čo sa pomocou druhého ramena meria alebo vyznačuje uhol. Zarážka zaručuje bezpečné zaistenie a zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu z meraného predmetu počas merania uhlov uhlomerom.
  • Pre lepšiu pevnosť sú hliníkové ramená zosilnené vystuženými rebrami, čím sa zabraňuje prehýbaniu ramien. Metrická stupnica sa na oboch ramenách vyznačuje vysokým kontrastom a je z nej preto možné dobre odčítať pre presné a spoľahlivé meranie.
  • Aktuálne nameranú hodnotu je možné ručne zafixovať fixačnou skrutkou alebo ju podržať na displeji prostredníctvom funkcie HOLD (stlačením rovnomenného tlačidla). Nameraná hodnota zostane zobrazená na displeji, aj keď sa s uhlomerom pohne, alebo sa úplne odstráni z polohy merania. Funkcia sa využíva hlavne pri meraniach na neprístupných miestach.
  • Funkcia Zero (rovnomenné tlačidlo) umožní nastaviť aktuálnu hodnotu uhlu na nulu, resp. stanoviť nový nulový bod.  Ak je funkcia aktivovaná je aktuálna hodnota uhla stanovená ako nulový bod.